ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ

   December 31, 2011  

Ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Η ευδαιμονία.

«Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ευδαιμονία είναι αρετή. ο Αριστοτέλης απαντά ότι είναι η μορφή δράσης προς την οποία τείνει η αρετή. Μερικοί υποστηρίζουν ότι είναι ηδονή . ο Αριστοτέλης απαντά ότι κατ’ ανάγκην συνοδεύεται από ηδονή. Μερικοί λένε ότι είναι πλούτος και εξωτερικά αγαθά . ο Αριστοτέλης απαντά ότι χωρίς οικονομική ευμάρεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να ασκήσει την αγαθή δράση που αντιπροσωπεύει η ευδαιμονία. Επομένως τα κύρια σημεία της κοινής αντίληψης για την ευδαιμονία λαμβάνονται υπόψη στον Αριστοτελικό ορισμό. Η αρετή είναι η πηγή από την οποία ξεκινά η αγαθή δραστηριότητα, η ηδονή είναι το φυσικό της επακολούθημα και ο πλούτος η συνήθης προϋπόθεση . ωστόσο ο Αριστοτέλης έχει την προνοητικότητα να προσθέσει ότι ο καλός χαρακτήρας μπορεί να διακριθεί (διαλάμπει) και σε αντίξοες συνθήκες ». 1

1 Ross W.D., Αριστοτέλης, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2010, σελ. 274.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *